Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje ar apsilankymo grožio studijoje „DM Beauty Studio“ metu, tvarko UAB „DM Beauty Studio“ (toliau vadinama Bendrovė).

Adresas: Algirdo g. 2B, Vilnius

Kontaktinė informacija

MB „DM Beauty Studio“

Adresas: Algirdo g. 2B, Vilnius

El. p.: DMbeautyLT@gmail.com

Tel. nr.: +370 650 72000

Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie paslaugas, prekes, produktus;
 • Sukurti galimybes susisiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;
 • Kontaktui dėl paslaugos suteikimo ir „DM Beauty Studio“ grožio studijos rinkodaros tikslais;
 • Sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
 • Analizuoti duomenis siekiant gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus;
 • Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei siūlomas įsigyti prekes, produktus;
 • Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei siūlomomis įsigyti prekėmis, produktais;
 • Reklamuoti Bendrovės teikiamas paslaugas ir siūlomus įsigyti produktus.

Visais aukščiau minėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Surinkti asmens duomenys

Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs pateikiate savo asmens duomenis bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą interneto svetainėje ar per socialinio tinklo el. paskyrą, skambindami mūsų telefono numeriu.

Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

 • asmens vardą, pavardę, gimimo datą, lytį;
 • telefono numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą;
 • informaciją, kurią vartotojai suteikia tikslu prenumeruoti naujienas apie Bendrovės paslaugas, gauti pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią vartotojai savo pasirinkimu siunčia ar kitu būdu teikia Bendrovei.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetinę svetainę gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 3 (tris) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, formų užpildymo, Jūsų paklausimo gavimo dienos, ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

Asmens duomenų perdavimas

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, arba su Bendrove susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms

Duomenų subjekto teisės

Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. „BM Beauty Studio“ informuos interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.

Slapukų politika

Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės apimties informacijos elementai, kurie siunčiami į Jūsų įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi Jūsų kompiuteryje tam, kad būtų palengvintas naudojimasis mūsų internetine svetaine bei pritaikytas interneto svetainės turinys prie naudotojų poreikių. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apie ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Informuojame, kad tuo atveju, kai naršote Bendrovės internetinėje svetainėje ir Jūsų nustatymai priima slapukus, tai laikoma Jūsų aiškiu sutikimu naudoti slapukus mūsų internetinėje svetainėje.

Pirkinių krepšelis